Koordinatörlüğümüzce 22.10.2021 tarihinde Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin inisiyatifiyle ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır.

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete"de Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile tüm atık üreticilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sıfır atık projesinde öngörülen tüm planlama ve uygulama adımları kurum içindeki üst düzey iş birliği ve katılım sayesinde tamamlanmıştır.

22.10.2021 tarihinde Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğümüzce Tahir Karauğuz Konferans salonunda Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna AKSOY hocalarımızın konuşma ve sunumları ile Birimlerimizdeki Sıfır Atık sorumlularının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Doç.Dr. Kadir Özdemir Sıfır atık projelerinin anlam ve önemine dair yaptığı açılış konuşmasında ʺSıfır atık yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirmek zorundayız, çünkü sürdürülebilir bir kalkınma ancak atıkların kontrolü ile mümkün olmaktadır. Geleceğimizi yaşanabilir kılmak için ortak bir çevre bilinci ile sıfır atık gibi yeşil projelere önem vermeliyiz. Küçük adımlarla büyük bir dönüşümü başarabilirizʺ diyerek toplantıya katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin